Malmö Koloniserie

Malmö

Koloniboule

Datum för säsongen

16 juni  kl. 10.00 på Almåsa

30 juni  kl .10.00  på Jägershill

14 juli kl. 10.00 på Ärtholmen

28 juli kl. 10.00 på Kölnan

4 aug kl. 10.00 Final ELMO

Malmö KoloniserieDetta är ett seriespel som startade 1995.

Varje koloniförening inom Malmö kommun får starta i denna serie.

Tävlingen spelas som dubbel.

Varje deltagande förening arrangerar en tävling om året, där alla andra deltagande föreningar är inbjudna.