Almåsa

Malmö

Koloniboule

Tävlingsdagar 2020


Almåsa serien:Almåsa DubbelCup:Almåsa Mixcup:


Almåsa Trippelcup


Almåsa Singelcup


Kontaktuppgifter


Ordförande:


Per Anderberg

0768-266181

per.anderberg@koloniboule.se


Vice Ordförande:


Tomasz Karamuz

0707  - 38 86 68

tomas.karamuz@koloniboule.se


Sekreterare:


Peter Mårtensson

0707 - 86 72 34

peter.martensson@koloniboule.se


Kassör:


Eva Lindblad

0733 - 62 80 70

eva.lindblad@koloniboule.se


Ledamot:


Carina Nilsson

0707-18 65 32


Suppleanter:


Hans Rolf

0765-80 59 98


Richard Blomqvist

0736-22 18 37


Revisorer:


Birgitta Joelsson