Almåsa

Malmö

Koloniboule

Tävlingsdagar 2020


Almåsa serien:Almåsa DubbelCup:Almåsa Mixcup:


Almåsa Trippelcup


Almåsa Singelcup


Kontaktuppgifter


Ordförande:


Peter Mårtensson

0707 - 86 72 34

peter.martensson@koloniboule.se


Vice Ordförande:


?


Sekreterare:


?

Kassör:

?

Ledamot:


?


Suppleanter:


?


?


Revisorer:


?